دوره های عمومی و تخصصی ICDL

برنامه دوره های آموزشی فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی تهران

ترم دوم زمستان 1398

دوره های عمومی و اداری
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

گروه

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین - 200.000 98/12/10 32 8:30-12 شنبه – دوشنبه A   مبانی کامپیوتر، ویندوز و اینترنت (ICDL1) 1
98/12/11 14-17 یکشنبه – سه شنبه B
98/12/10 17-20 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه C
98/12/16 8-14 جمعه D
آشنایی با Windows 350.000 98/12/10 50 17-20 شنبه-دوشنبه-چهارشنبه A نرم افزارهای اداری  (WORD , EXCEL) 2
98/12/11 9-14 یکشنبه – سه شنبه B
98/12/16 8-14 جمعه C
آشنایی با Windows 230.000 98/12/15 30 8-14 پنج شنبه   نرم افزار EXCEL 3
EXCEL مقدماتی 275.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه-سه شنبه   نرم افزار EXCEL (پیشرفته) 4
- 410.000 98/12/10 20 17-20 شنبه-دوشنبه   کاربرد Excel در حسابداری 5
آشنایی با Windows 135.000 98/12/14 20 16-20 چهارشنبه   ارائه مطلب با POWER POINT 6
آشنایی با Windows 250.000 98/12/10 30 17-20 شنبه–دوشنبه   بانک اطلاعاتی ACCESS 7
آشنایی با Windows 710.000 98/12/11 100 14-18 یکشنبه-سه شنبه A ICDL2 (Word, Excel, Access, Power Point) 8
98/12/15 14-20

8-14

پنج شنبه و

جمعه

B
آشنایی با Windows 275.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه – سه شنبه   ابزارهای کاربردی ویندوز (Utility) 9
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید