دوره های شبکه

برنامه دوره های آموزشی فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی

ترم دوم زمستان 1398

دوره های شبکه
ثبت نام آنلاین پیش نیاز شهریه-تومان تاریخ شروع

تعداد ساعت

ساعات تشکیل

روزهای تشکیل

نام دوره

ردیف

ثبت نام آنلاین Windowsآشنایی با 520.000 98/12/11 50 17-20 یکشنبه سه شنبه مونتاژ و عیب یابی کامپیوترهای شخصی (A +) 1
Windowsآشنایی با 400.000 98/12/11 30 17-20 یکشنبه-سه شنبه مبانی شبکه های کامپیوتری + NETWORK 2
 NETWORK + 3.600.000 98/12/11 200 17-20 روزهای فرد MCSE Pack 2016 3
 NETWORK + 1.200.000 98/12/12 60 17-20 دوشنبه-چهارشنبه CCNA R&S 4
CCNA R&S 1.100.000 98/12/12 40 17-20 دوشنبه-چهارشنبه CCNA security 5
CCNA R&S 1.250.000 98/12/14 50

17-20

14-20

چهارشنبه و

جمعه

CCNP Route 6
CCNA R&S 1.250.000 98/12/14 50

17-20

14-20

چهارشنبه و

جمعه

CCNP Switch 7
محل برگزاری کلاسها: بلوار کشاورز- بین خیابان فلسطین و طوس- پلاک 118                تلفن تماس: 02184650-84651230
جهت ورود به سامانه ثبت نام آنلاین کلیک نمایید