پايگاه داده هاي SQL SERVER

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی پايگاه داده هاي SQL SERVER مرکز کامپیوتر
پايگاه داده هاي SQL SERVER - چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان