پايگاه داده هاي SQL SERVER

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی پايگاه داده هاي SQL SERVER مرکز کامپیوتر
پايگاه داده هاي SQL SERVER- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان