مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA مرکز کامپیوتر
مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIA A - يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/09
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,110,000 تومان