نرم افزار طراحی COREL DRAW

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار طراحی COREL DRAW مرکز کامپیوتر
نرم افزار طراحی COREL DRAW- چهارشنبه 20-15
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/30
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان