نرم افزار طراحی COREL DRAW

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار طراحی COREL DRAW مرکز کامپیوتر
نرم افزار طراحی COREL DRAW - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/09/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان