نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/02/29
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,320,000 تومان
نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/27
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,320,000 تومان