نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها) مرکز کامپیوتر
نرم افزار MATLAB (ويژه كليه رشته ها)- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/02/01
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان