مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure(BIM)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure(BIM) مرکز کامپیوتر
مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure(BIM)- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان