مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure(BIM)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure(BIM) مرکز کامپیوتر
مدل سازی سازه های فولادی با Tekla Structure(BIM) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه: 3,250,000 تومان