دوره كاربردي ترسيم دياگرام هاي P&ID,PFD

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي ترسيم دياگرام هاي P&ID,PFD مرکز کامپیوتر
دوره كاربردي ترسيم دياگرام هاي P&ID, PFD - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه: 2,100,000 تومان