دوره كاربردي ترسيم دياگرام هاي P&ID,PFD

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي ترسيم دياگرام هاي P&ID,PFD مرکز کامپیوتر
دوره كاربردي ترسيم دياگرام هايP&ID,PFD پنجشنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/01/31
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,560,000 تومان