لیست کلاس های دوره برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/03/06
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 3,280,000 تومان