لیست کلاس های دوره نقشه کشی با AutoCad (مقدماتی و پیشرفته) مرکز کامپیوتر
نقشه کشی با AutoCad (مقدماتی  و پیشرفته) جمعه 14-8
علی حائری مطلق
شروع دوره:
1402/03/12
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,760,000 تومان
نقشه کشی با AutoCad (مقدماتی  و پیشرفته)- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/03/20
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,760,000 تومان