لیست کلاس های دوره آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI مرکز کامپیوتر
آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/03/10
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان