علی حائری مطلق

دوره های برگزار شده:
7
تعداد فراگیران:
68
مدرک تحصیلی:
کارشناسی
پست الکترونیکی:
مشخص نشده
معرفی کوتاه: استاد بیوگرافی تعریف نکرده است.
عناوین دوره های برگزار شده:
لیست کلاس های علی حائری مطلق
نقشه کشی با AutoCad (مقدماتی  و پیشرفته) - جمعه 14-8
علی حائری مطلق
شروع دوره:
1402/06/03
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,760,000 تومان