برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application)

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) مرکز کامپیوتر
برنامه نویسی به زبان C# (Win. Application) - يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/02
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,280,000 تومان