آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI مرکز کامپیوتر
آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌ تجاری با PowerBI - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1402/07/12
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان