آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI مرکز کامپیوتر
آموزش طراحی داشبوردهای هوش‌تجاری با PowerBI - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/01/29
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان