دوره كاربردي طراحي Piping (تئوری Piping) - پنجشنبه 20-14

کامپیوتر | نرم افزارهای نفت، گاز و پتروشیمی | دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)
مدت دوره:
30 ساعت
تعداد جلسات:
5 جلسه
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
زمان برگزاری:
14:00 الی 20:00
مهلت ثبت نام: 1402/11/12 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1402/11/12
تاریخ پایان: 1402/12/10
قیمت دوره: 1,440,000 تومان

دوره كاربردي طراحي  Piping ( تئوری Piping)

-

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.

لیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)
دوره كاربردي طراحي  Piping ( تئوری Piping) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/21
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه: 2,250,000 تومان